abramshlimazl

зелені підараси на марші. законопроект 3316, до 8 років тюрми за критику збоченців (лгбт)

Україну вся більше затягують у так званий «західний світ», де соромно бути білим, особливо християнином, чи просто нормальним чоловіком. А протидія міграції та ЛГБТ є незаконною. Очевидно саме таку Україну будують «слуги» та їх господарі, що стоять за ними.

сраиль историческая родина пархатых пидарасов ..содом и гоморра
сраиль историческая родина пархатых пидарасов ..содом и гоморра


Даний законопроект передбачає внесення «сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності» як обтяжуючої обставини мало не у всі статті Кримінального кодексу, які стосуються насильства (Ст. 67, 115, 120,121,122, 126,127,129, 293, 294). За нетерпимість або публічне приниження за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності — штраф або 8 років тюрми.

Якщо парламент проголосує законопроект № 3316 та альтернативні 3316/2–3, то свобода вираження думки та слова, свобода віросповідання та світогляду, свобода мирних зібрань, свобода журналістської та політичної діяльності будуть просто знищені..

Варто зазначити, що всі віруючі та релігійні організації виступають категорично проти будь-якого насилля та засуджують насилля щодо будь-якої особи в Україні однак церкви також проти прийняття законопроекту 3316 

3316-2 встановлює обов’язкове посилене покарання за негативне ставлення до ЛГБТ

Новий варіант закону №3316-2 від 24.04.2020 щодо впорядкування відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості.

Даний проект закону подано нардепом Ладою Булах,

ЗЕ ЗБОЧЕНЦЫ БУЛАХ
ЗЕ ЗБОЧЕНЦЫ БУЛАХ

 авторкою скандального законопроекту 2684, що пропонував дати можливість підліткам одноосібно укладати договори з лікарями, що могло закласти підстави, аби з 14 років міняти стать без згоди батьків.

Окрім неї, у співавторах є ще ряд нардепів, зокрема, Лубінець Дмитро,  

ЛГБТ
ЛГБТ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях, який свого часу хотів протиснути прийняття законопроекту 0931, що так само встановлював жорстке покарання за критику ЛГБТ та обмежував свободу віросповідання.

Законопроект №3316-2 пропонує видалити з статті 67 Кримінального кодексу, пункт 3 -  «вчинення злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності» та замінити це все на «вчинення злочину з мотиву нетерпимості».

Найцікавішим є розшифровка, що таке мотив нетерпимості:

У цьому Кодексі під нетерпимістю слід розуміти засноване на упередженнях, забобонах, стереотипних поглядах, ірраціональному страху чи огиді відкрите негативне ставлення до людей (соціальної групи) за дійсною чи уявною ознакою (ознаками) раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, національності, етнічного, соціального або іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних прав та обов’язків, місця проживання, мови, роду занять або за іншими ознаками приналежності до певної соціальної групи.

Таким чином ми бачимо, що визначення нетерпимості є вельми розмитим, що дасть можливість  каральним органам легко притягувати віруючих чи священнослужителів за будь-яку критику чи осуд ЛГБТ.

Адже легко будь-яку критику чи осуд гріха визначити як:

упередження (тобто будь-яка критична позиція),

забобони (мабуть мається на увазі релігійна думка, що гомосексуалізм гріх),

стереотипні погляди (наприклад, що шлюб це союз чоловіка та жінки, або що є лише дві статі),

ірраціональному страху (цікаве визначення цього явища в інтернеті: Ірраціональний чи нездоровий страх виникає тоді, коли людина боїться того, що ще не сталося, але може статися. Тобто, це коли ви скажете, що гендерна ідеологія шкідлива, або що узаконення одностатевих шлюбів приведе до таких то наслідків)

огиді (коли ви скажете гомосексуалізм це огидно або скривитеся),

відкрите негативне ставлення до людей (соціальної групи) за дійсною чи уявною ознакою (ознаками) – будь-який протест, осуд, критика, назва чогось гріховним – і ви потрапляєте під цю статтю.

Для чого внесено ці зміни? Самі автори в пояснювальній записці дають відповідь – аби зобов’язати суди в обов’язковому порядку карати всіх, хто критикує ЛГБТ та відстоює сімейні цінності.

Ось, що пише авторка в пояснювальній записці: “….Принциповою новацією законопроєкту є запровадження обов’язковості врахування такої обставини як «вчинення злочину з мотиву нетерпимості» при визначенні покарання: якщо зараз суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати обставину «вчинення злочину з мотивів расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або з мотивів статевої приналежності» такою, що обтяжує покарання, то проєктом закону пропонується додати обставину «вчинення злочину з мотиву нетерпимості» до числа тих, які мають ураховуватися судом в обов’язковому порядку.”

Спершу заборона на критику гейпарадів та ЛГБТ, а потім легалізація одностатевих шлюбів, усиновлення дітей і т.д.

Розглядаючи законопроект №3316-2 ми бачимо, що автори підтверджують чому були праві християни, коли виступали проти внесення до законодавства термінів «сексуальна орієнтація « та «гендерна ідентичність», бо потім це стане платформою для зміни інших законів.

Так от у пояснювальній записці авторка законопроекту каже прямим текстом: “…Переважну більшість обтяжуючих ознак запозичено з антидискримінаційної норми чинного Кодексу законів про працю України, яка встановлює, що «забороняється будь-яка дискримінація […] залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації…

Законопроект 3316-3 - спрощена версія 3316-2

Законопроект 3316-3 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості, авторства Бакумова Олександра є спрощеною версією 3316-2, різниця лише в більш загальному визначенні терміну “нетерпимість”.

ЛГБТ
ЛГБТ

Під нетерпимістю слід розуміти відкрите, упереджене, негативне ставлення на основі стереотипних поглядів стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками як раса, стать, колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, мова, релігійні переконання.

Якщо парламент проголосує законопроект № 3316 та альтернативні 3316/2–3, то свобода вираження думки та слова, свобода віросповідання та світогляду, свобода мирних зібрань, свобода журналістської та політичної діяльності будуть просто знищені..

юдо-нацисти-быльшовики терор
юдо-нацисти-быльшовики терор

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded