abramshlimazl

українці беріть владу в свої руки.

Стаття 5 Конституція України 

«Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. . _..

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. . ,

Ніхто не може узурпувати державну владу.«

Поняття "республіка", яке вперше було запроваджено у Стародавньому Римі, означає дослівно "справу народу", але пізніше стало тлумачитися як "влада народу". Історії відомі республіки демократичні, аристократичні та ін. Різноманітність республіканських форм правління залежить від того, наскільки народ впливає на формування і діяльність органів держави.

Зважаючи на це, ст. 5 далі робить істотно важливе уточнення: Україна - республіка, в якій суверен - народ. Суверенітет за змістом цієї статті належить народу, який здійснює владу первісну і верховну в Україні як державі. Народ України є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, в країні.

Це означає як участь народу в управлінні державою так і виключне право народу своїми вольовими рішеннями визначати і змінювати конституційний лад України, її демократичну легітимність як правової держави. В цій конституційній формулі полягає суть визначення ролі народу як суверена. Причому вихідною позицією є визнання державної влади необхідною функцією суспільства, здійснюючи яку народ організує і координує діяльність всіх суб'єктів суспільного життя.

Щоб реалізувати на ділі цю статтю Конституції необхідно нагально:

1. Законодавчо закріпити механізм реалізації суверенного права громадян на відкликання будь-якого народного обранця – від Президента до сільського голови. Це зробить владу дійсно відповідальною. Зникне можливість безкарного невиконання своїх передвиборчих обіцянок, порушення Конституції та Законів України. Не потрібно  чекати 5 років для того, щоб усунути від влади відвертих пройдисвітів та злодіїв;

2. Забезпечити справжній розподіл влад. Прокурори та голови судів мають обиратись на загальноукраїнському та місцевих виборах, таким чином не залежачи від жодного можновладця. Лише такий розподіл може дати позитивний результат в боротьбі з корупцією. Підзвітність та підконтрольність виключно народу – єдина запорука того, що представники цих органів, зможуть якісно виконувати свої завдання.

3. Вести жорсткий контроль за доходами та видатками державних службовців. Запровадити «принцип вини» щодо доведення джерел походжень доходів та майна, що належать державним службовцям. Законодавчо закріпити принцип приватного обвинувачення, коли будь-який громадянин має право звернутись до суду щодо майна або доходів державного службовця, які на його думку є нелегальними. Такий самий принцип діє в США. Там для стимулювання громадянської пильності певний відсоток від конфіскованого майна корупціонера виплачується позивачу;
4. Обмежити джерела фінансування політичних партій та їхніх виборчих кампаній. Фінансувати політичні партії можуть лише громадяни України з своїх легальних доходів. Сума річного внеску однієї особи не може перевищувати 50 тис.грн.
5. Суттєво обмежити рекламу політичних партій, а телевізійну заборонити взагалі(як це є у багатьох західних демократіях). У політиків мають бути рівні умови доступу до виборців. Вибори мають стати конкурсами программ, а не гаманців.
6. Заборонити депутатам змінювати фракції. З метою протидії політичній корупції – запровадити фракційне голосування. В такому разі позиція фрації щодо того чи іншого заонопроекту вирішується більшістю голосів фракції, після чого голова фракції голосує карткою фрації(яка має стільки ж голосів скільки депутатів) «за» або «проти».
7. Ввести кримінальну відповідальність не лище підкуп виборців, а й за продаж власного голосу. Такий виборець має позбавлятись права брати участь у виборах на тривалий термін.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded