November 15th, 2021

ПРОФЕССОР

неомарсизм = збоченці

Сергій Чаплигін

 XVI – XIX століття були століттями тріумфу декартівського суб'єкта, який має сумнів у всьому, але не в собі.

Людина самостійно почала виносити рішення про все - про себе, про свою причину, про навколишній світ…Разом з тим демонтаж середньовічних релігійних догм призвів до появи нового догматизму – догматів Просвітництва (суб'єкт, об'єкт, реальність, матерія, пізнання, раціональність, прогрес, історія тощо).

Але десь з середини XIX та аж до другої половини ХХ століття увага починає звертатися на те, що суб'єкт Декарта не є вже такою даністю, а лише концептом, який напряму пов'язаний з певними культурними, освітніми та науковими практиками. 

Різні школи (феноменологія, психоаналіз, структуралізм, прагматизм, філософія життя, історія релігій, культурологія, політична географія та ін.) починають виводити людину не з суб'єкта, а з проміжних інстанцій (сакральне, несвідоме, культура, цивілізація, суспільство, ландшафт, комунікації, мова, влада, техніка, економіка, свідомість, психіка, бажання та ін.)

Тим самим поступово з різних боків суб'єкт починає описуватися, як вторинна надбудова.

На початку другої половини ХХ століття це досягає кульмінації практично у всіх дисциплінах - наука підійшла впритул до того аби зафіксувати та виробити нове розуміння людини.

І саме у цей момент стається збій.

Collapse )
ПРОФЕССОР

ліваки=збоченці

Сергій Чаплигін

 Чи відмова від позитивістського погляду на науку призведе до інтелектуальної деградації людства?

Чи все-таки взаємозв'язок суб'єкта та об'єкта є більш складним та неоднозначним, ніж вважають позитивісти?

Загальний принцип позитивізму - звільнення від «надмірностей», які не можуть бути обґрунтовані емпірично і тому є марними.

На відміну від синтетичних знань, основою яких є трансцендентальна єдність апперцепції (єдність сприйняття людьми зовнішнього світу, що базується на апріорних формах чуттєвості (простір і час) та свідомості (причина, необхідність та ін) специфікою позитивістського погляду на науку є:

1. бачення Всесвіту як автономної атомарної реальності;

2. ця об'єктивна реальність говорить про саму себе, надаючи себе для пізнання розумом; 

3. розумовим аналогом є математичне уявлення, яке береться як раціональна модель узагальнення;

4. знаходження відповідностей між фізикою та математикою, між досвідом та вичленуванням розумових закономірностей, здатних бути вираженими формулою чи геометричною моделлю, що є доказом "точності" та "істинності" науки як методу пізнання реальності.

Звідси пріоритет фізико-математичної моделі, яка вважалася такою, що описує механізми, найбільш точно і адекватно.

Інші науки, що досліджують тонші процеси, лише прагнули до досягнення аналогічної точності. 

Так виникла певна ієрархія сучасних наук, на основі якої лежав саме критерій "точності". 

Collapse )
ПРОФЕССОР

Врач: сердечная недостаточность из-за уколов MRNA «убьет большинство людей»

Доктор Чарльз Хоффе в своем последнем обновлении от 6 июля 2021 года сообщает о тревожных результатах у своих пациентов. Он говорит, что мРНК-вакцины закупоривают тысячи крошечных капилляров в крови тех, кто принял «вакцину». Большинство из них умрут через несколько коротких лет от сердечной недостаточности.

Введенные белки-шипы, которые предназначены для массового производства в организме вакцинированных, являются причиной свертывания крови, что оказывает неблагоприятное воздействие не менее чем на 60 процентов людей, которым вводят инъекции.

Доктор Хоффе, практикующий в Lytton BC Canada, объясняет:

«Теперь мы знаем, что только 25 процентов« вакцины », введенной человеку в руку, фактически остается в вашей руке. Остальные 75 процентов собираются вашей лимфатической системой и буквально поступают в ваш кровоток, так что эти маленькие пакетики информационной РНК и, кстати, в одной дозе «вакцины» Moderna буквально 40 триллионов молекул мРНК. 

Collapse )