October 9th, 2021

ПРОФЕССОР

covid19. Картахенський протокол

...«вакциновані« мРНК »вакциною«   являються біологічно зміненими організмами відповідно до Картахенського протоколу і Закону України.

»вакциновані« вже не люди, це   »біологічне утворення«. Права людей на них не росповсюджуються...


h) "живий організм" означає будь-яке біологічне утворення,
спроможне до передачі або реплікації генетичного матеріалу,

включаючи стерильні організми, віруси і віроїди;