January 27th, 2020

шевченко

Прикол: "нужна сдєлать правіла прєстіжнимі, штоби хатєлась іх саблюдать", 2017 р.

Прекрасна алюзія на скиглення росіян чи русифікованих українців, що тупо не хочуть вчити українську мову, лише вчора побачив. Вибрані коменти до наступного поста Сергія Оснача:

— Нам нада врємя шоб прівикнуть , а наши дєті уж точно будут єздіть по правілам.

— Етімі правіламі ви только отталківаєтє от правільной єзди.

— Ви раскаливаєтє страну своімі правиламі.

— Сначала еканоміку пастройте, а патом уже правиламі занімайтєсь

— Я просто нє хочу портіть красівиє правіла. Я ж нє азіров.

— Нінада раскаливать общєства! Мноґіє наші ґражданє просто прівиклі єздіть на красний. Ім так удобнєє!

— Саздайтє сначала качєствєнниє укрАінскіє автамабілі, пачінітє дароґі, побєдітє взятачнічєства ґаішнікаф... Вот таґда ми і будєм іспалнять ваші правіла дарожнава двіжєнія. А пака етат вапрос нє на часі!

— Так історічєскі сложилось... всєгда єзділі на красний.. вийдітє на уліцу і посмотрітє! 80% єздят!

Далі взагалі супер:

Collapse )
  • telesyk

Порнопатриотизм как метод социальной адаптации в РоссиюшкеCollapse )