abramshlimazl

ліваки=збоченці

Сергій Чаплигін

 Чи відмова від позитивістського погляду на науку призведе до інтелектуальної деградації людства?

Чи все-таки взаємозв'язок суб'єкта та об'єкта є більш складним та неоднозначним, ніж вважають позитивісти?

Загальний принцип позитивізму - звільнення від «надмірностей», які не можуть бути обґрунтовані емпірично і тому є марними.

На відміну від синтетичних знань, основою яких є трансцендентальна єдність апперцепції (єдність сприйняття людьми зовнішнього світу, що базується на апріорних формах чуттєвості (простір і час) та свідомості (причина, необхідність та ін) специфікою позитивістського погляду на науку є:

1. бачення Всесвіту як автономної атомарної реальності;

2. ця об'єктивна реальність говорить про саму себе, надаючи себе для пізнання розумом; 

3. розумовим аналогом є математичне уявлення, яке береться як раціональна модель узагальнення;

4. знаходження відповідностей між фізикою та математикою, між досвідом та вичленуванням розумових закономірностей, здатних бути вираженими формулою чи геометричною моделлю, що є доказом "точності" та "істинності" науки як методу пізнання реальності.

Звідси пріоритет фізико-математичної моделі, яка вважалася такою, що описує механізми, найбільш точно і адекватно.

Інші науки, що досліджують тонші процеси, лише прагнули до досягнення аналогічної точності. 

Так виникла певна ієрархія сучасних наук, на основі якої лежав саме критерій "точності". 

Наука вважалася тим більш точною та "науковою", чим більше вона наближалася до фізико-математичних нормативів.

Там, де вдавалося застосувати до тієї чи іншої області закон, що має аналогію у фізико-математичній реальності - там перемога науки вважалася доведеною.

 Точнішими і "позитивнішими" були природні науки, менш точними - гуманітарні.

Так методологія фізико-математичної "позитивної" картини світу послідовно виривала зі сфери так званих "догм і забобонів" одну область за іншою - від хімії, географії, зоології, медицини , ботаніки, мінерології до політики, економіки, антропології…

Так чи можливий в ХХІ столітті кінець позитивістської науки та відродження синтетичних наук, що проникають у сенс буття та відкривають завісу таємниці призначення людини Землі і натурфілософії, яка прагне відтворення холістської системи знань про світ?


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded