abramshlimazl

неомарсизм = збоченці

Сергій Чаплигін

 XVI – XIX століття були століттями тріумфу декартівського суб'єкта, який має сумнів у всьому, але не в собі.

Людина самостійно почала виносити рішення про все - про себе, про свою причину, про навколишній світ…Разом з тим демонтаж середньовічних релігійних догм призвів до появи нового догматизму – догматів Просвітництва (суб'єкт, об'єкт, реальність, матерія, пізнання, раціональність, прогрес, історія тощо).

Але десь з середини XIX та аж до другої половини ХХ століття увага починає звертатися на те, що суб'єкт Декарта не є вже такою даністю, а лише концептом, який напряму пов'язаний з певними культурними, освітніми та науковими практиками. 

Різні школи (феноменологія, психоаналіз, структуралізм, прагматизм, філософія життя, історія релігій, культурологія, політична географія та ін.) починають виводити людину не з суб'єкта, а з проміжних інстанцій (сакральне, несвідоме, культура, цивілізація, суспільство, ландшафт, комунікації, мова, влада, техніка, економіка, свідомість, психіка, бажання та ін.)

Тим самим поступово з різних боків суб'єкт починає описуватися, як вторинна надбудова.

На початку другої половини ХХ століття це досягає кульмінації практично у всіх дисциплінах - наука підійшла впритул до того аби зафіксувати та виробити нове розуміння людини.

І саме у цей момент стається збій.

Замість позитивного утвердження багатосторонньо обґрунтованої зведеної теорії розуміння людини відбувається вибух негативізму, вкидання суто заперечливих концепцій і теорій суб'єктності в повністю деструктивному та хаотичному ключі.

Деконструюється не суб’єктна природа людини, а картезіанського суб'єкта.

Раціональність суб’єкта розчленовується до дивідуальної. В результаті ми отримуємо пост-суб'єкта - розщепленого суб'єкта з безліччю власних історій, які у кожний наступний момент можуть змінюватись і щоразу по-різному перевизначати структуру суб'єктивності.

Те, що сьогодні на озброєння взяли неомарксисти.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded